Marċ tal-Aħħar Salve

Marċ tal-Aħħar Salve

Il-Banda tas-Società Filarmonica Maria Mater Gratiæ tagħmel il-Marċ Tradizzjonali bl-istatwa ta’ Malta Rebbieħa. Il-marċ se jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq is- Santwarju minn quddiem il-Każin, Pjazza Madonna Medjatriċi, Triq Giovanni Bonavia, Triq l-Immakulata Kunċizzjoni, Triq il-Kbira, Triq il-Kittien, Triq Santa Domenica, Triq il-Kittien, Triq Espedito Catania, Triq is-Sagħtar, Triq Bormla u Triq il-Kbira sal-Pjazza ta’ Triq is-Santwarju fejn l-istatwa artistika ta’ Malta Rebbieħa tittella’ fuq il-kolonna akkumpanjata bl-Innu Marċ Malta u Wliedha tas-Surmast Lorenzo Gonzi. Kif joħroġ il-marċ jinħarqu salut u murtaletti mill-għalqa ta’ Triq il-Labour....
Read More
Marċ tal-Ħamis

Marċ tal-Ħamis

Marċ mill-Banda tas-Società Filarmonica Maria Mater Gratiæ li jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq is-Santwarju minn quddiem il-Każin, Pjazza Madonna Medjatriċi, Triq Hompesch, Triq il-Kunvent, Triq id-Dukkar, Triq Lia, Triq Tumas Dingli, Triq Agostino Said, Triq id-Dukkar, Triq il-Vulcan, Triq l-Iskola, Triq id-Dukkar, Triq il-Kunvent, Triq il-Kbira, iddur mal-Pjazza ta’ Triq is-Santwarju u lura sal-Każin. Kif joħroġ il-marċ jinħarqu salut u murtaletti mill-għalqa ta’ Triq il-Labour....
Read More
The Gathering

The Gathering

Spettaklu kbir imtella mill-Kummissjoni Żgħażagħ tal-Grazzja ġewwa l-Blue Arena tal-Każin. Dan l-ispettaklu jikkonsisti minn nar u dwal sinkornizzati mal-mużika kif ukoll proġettar fuq il-faċċata tal-Blue Arena b'feature sorpriża.    ...
Read More
Marċ tat-Tlieta

Marċ tat-Tlieta

Marċ mill-Banda tas-Società Filarmonica Maria Mater Gratiæ li jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq ix-Xgħajra (Nibdew ftit l-isfel mill-Bontà), Triq Alessio Erardi, Triq il-Kapuċċini, Triq il-Għasel, Triq il-Ġilbiena, Triq Santa Domenika, Triq il-Karmnu, Triq iż-Żinġla, Triq Il-Qalb Imqaddsa, Triq l-iskola, Triq Santa Tereża u Triq is-Santwarju sal-Każin. Kif joħroġ il-marċ jinħarqu salut u murtaletti mill-għalqa ta’ Triq il-Labour....
Read More
Programm Mużikali

Programm Mużikali

Programm Mużikali mill-Banda tas-Società Filarmonica Maria Mater Gratiæ fl-Arena tal-Każin. Titlifx dan l-appuntament ewlieni fil-kalendarju mużikali tas-Soċjetà. Jakkumpanjaw lill-Banda l-kantanta Lara Refalo, it-tenur Joseph Aquilina u solisita bil-kurunetta Justin Azzopardi. Il-Banda tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Kevin Mizzi B.Sc. (Hons.), M.Sc., L.L.C.M, A.MusL.C.M, F.L.C.M. Wara jkun hemm ir-riċeviment annwali għas-soċji, soċjetajiet Żabbarin u mistednin oħra. Waqt din l-attività ser jitbierek il-każin b’mod uffiċjali mill-Wisq Rev. Arċipriet Dun Evan Caruana....
Read More
Wine Festival

Wine Festival

MMG Promotions will be once again organising the Zabbar Wine Festival at the Blue Arena, Zabbar. One can opt to either buy single glasses of wine or opt for the free flowing wine option. DBANNED will be taking part in this event LIVE. This event is supported by Primavera Caterers and Marsovin....
Read More
TOO BLUE

TOO BLUE

TOO BLUE - The annual event hosted by MMG PROMOTIONS featuring top local talent. OFFICIAL LINE UP Sussu - Warm up set by our in-house talent Alvin Gee - Full 1 hour set DRE' - Exclusive 1.5 hour set CLAYTONIC - Closing 1 hour Set Tickets at the gate. See you there ;)...
Read More
Majjalata

Majjalata

Pig Roast dinner at the Blue Arena organised by the Executive Committee and its sub committees on Saturday 1st of July. Stephen Mizzi will be entertaining us during the event by singing the band club's marches....
Read More
Plate Shooting Competition

Plate Shooting Competition

Plate Shooting Competition at Hal Far Shooting range with an overall prize of €200. Hon. Dr Helena Dalli will be present during this event to present the prizes and trophies....
Read More