Club house maintenance underway

Club house maintenance underway

Works are underway at the club house this week as the hall of Malta Rebbieħa and the Bar area are under maintenance. The club house is still open and operating, with music lessons and rehearsals still taking place whilst the committees and administration still operating within the club house. The bar had to close for this week due to maintenance which hinder the bar's operation. Several club members have dedicated a lot of time this week to finish this work at their earliest. Works will continue later on today and even in the afternoon. We encourage any one who can come and give a helping hand to do so. Any form of help is greatly appreciated. The Committee...
Read More
Christmas Exhibition preparations underway

Christmas Exhibition preparations underway

  As December is getting closer, preparations are underway as several club members are getting ready for the Christmas Exhibition - a showcase of local talent and old valuable Nativity related statues at the club's main hall. The members responsible for this exhibition are welcoming any form of Christmas cribs, statues and other related exhibits. Should you wish to take part in this exhibition kindly contact the below members: Jesmond Fenech 79295068 Luciano Farrugia 79212161 Manuel Abela 79673742 ...
Read More
Eternal Fire

Eternal Fire

Eternal Fire - Spettaklu ta’ Logħob tan-Nar tal-Ajru mill-Għalqa ta’ Triq il-Labour imtella’ mid-dilettanti tan-nar tas-Soċjetà....
Read More
Marċ tas-Sibt Filgħodu

Marċ tas-Sibt Filgħodu

Fl-10.15am Il-Banda tas-Società Filarmonica Maria Mater Gratiæ tieħu sehem fiċ-ċerimonja tat-Tberik tal-Baned mill-Kappillan fuq iz-zuntier tas-Santwarju. Kif titbierek il-Banda, tinħaraq Kaxxa Infernali mill-għalqa ta’ Triq il-Labour. Wara, il-Banda tinżel lura sal-Każin permezz ta’ Innijiet Marjani. Fil-11.00am Il-Banda tas-Società Filarmonica Maria Mater Gratiæ tagħmel il-famuż Marċ tat-Te Deum akkumpanjat mill-Kannizzata u Briju meraviljuż maħdum mill-membri tal-Kummissjoni Żgħażagħ tal-Grazzja. Il-marċ se jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq is-Santwarju minn quddiem il-Każin, Triq il-Kbira, Triq il-Biċċieni, Triq Santa Domenica, Triq Santa Theresa, Triq Lia, Triq Felice, Triq l-Iskola, Triq il-Qalb Imqaddsa u Triq is-Santwarju sal-Każin....
Read More
Marċ tal-Aħħar Salve

Marċ tal-Aħħar Salve

Il-Banda tas-Società Filarmonica Maria Mater Gratiæ tagħmel il-Marċ Tradizzjonali bl-istatwa ta’ Malta Rebbieħa. Il-marċ se jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq is- Santwarju minn quddiem il-Każin, Pjazza Madonna Medjatriċi, Triq Giovanni Bonavia, Triq l-Immakulata Kunċizzjoni, Triq il-Kbira, Triq il-Kittien, Triq Santa Domenica, Triq il-Kittien, Triq Espedito Catania, Triq is-Sagħtar, Triq Bormla u Triq il-Kbira sal-Pjazza ta’ Triq is-Santwarju fejn l-istatwa artistika ta’ Malta Rebbieħa tittella’ fuq il-kolonna akkumpanjata bl-Innu Marċ Malta u Wliedha tas-Surmast Lorenzo Gonzi. Kif joħroġ il-marċ jinħarqu salut u murtaletti mill-għalqa ta’ Triq il-Labour....
Read More
Marċ tal-Ħamis

Marċ tal-Ħamis

Marċ mill-Banda tas-Società Filarmonica Maria Mater Gratiæ li jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq is-Santwarju minn quddiem il-Każin, Pjazza Madonna Medjatriċi, Triq Hompesch, Triq il-Kunvent, Triq id-Dukkar, Triq Lia, Triq Tumas Dingli, Triq Agostino Said, Triq id-Dukkar, Triq il-Vulcan, Triq l-Iskola, Triq id-Dukkar, Triq il-Kunvent, Triq il-Kbira, iddur mal-Pjazza ta’ Triq is-Santwarju u lura sal-Każin. Kif joħroġ il-marċ jinħarqu salut u murtaletti mill-għalqa ta’ Triq il-Labour....
Read More
The Gathering

The Gathering

Spettaklu kbir imtella mill-Kummissjoni Żgħażagħ tal-Grazzja ġewwa l-Blue Arena tal-Każin. Dan l-ispettaklu jikkonsisti minn nar u dwal sinkornizzati mal-mużika kif ukoll proġettar fuq il-faċċata tal-Blue Arena b'feature sorpriża.    ...
Read More
Marċ tat-Tlieta

Marċ tat-Tlieta

Marċ mill-Banda tas-Società Filarmonica Maria Mater Gratiæ li jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq ix-Xgħajra (Nibdew ftit l-isfel mill-Bontà), Triq Alessio Erardi, Triq il-Kapuċċini, Triq il-Għasel, Triq il-Ġilbiena, Triq Santa Domenika, Triq il-Karmnu, Triq iż-Żinġla, Triq Il-Qalb Imqaddsa, Triq l-iskola, Triq Santa Tereża u Triq is-Santwarju sal-Każin. Kif joħroġ il-marċ jinħarqu salut u murtaletti mill-għalqa ta’ Triq il-Labour....
Read More
Programm Mużikali

Programm Mużikali

Programm Mużikali mill-Banda tas-Società Filarmonica Maria Mater Gratiæ fl-Arena tal-Każin. Titlifx dan l-appuntament ewlieni fil-kalendarju mużikali tas-Soċjetà. Jakkumpanjaw lill-Banda l-kantanta Lara Refalo, it-tenur Joseph Aquilina u solisita bil-kurunetta Justin Azzopardi. Il-Banda tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Kevin Mizzi B.Sc. (Hons.), M.Sc., L.L.C.M, A.MusL.C.M, F.L.C.M. Wara jkun hemm ir-riċeviment annwali għas-soċji, soċjetajiet Żabbarin u mistednin oħra. Waqt din l-attività ser jitbierek il-każin b’mod uffiċjali mill-Wisq Rev. Arċipriet Dun Evan Caruana....
Read More
Wine Festival

Wine Festival

MMG Promotions will be once again organising the Zabbar Wine Festival at the Blue Arena, Zabbar. One can opt to either buy single glasses of wine or opt for the free flowing wine option. DBANNED will be taking part in this event LIVE. This event is supported by Primavera Caterers and Marsovin....
Read More